فهرست بستن

در این صفحه گزیده ای از آثار عکاسی هنری و صنعتی من وجود دارد که مشاهده می کنید.
عکاسی هنر بهتر دیدن و در واقع هنر دیدن زیبایی های پیرامون است. عکاسی برای من موجب آرامش روح است و از نظر من بازی با کادر، ترکیب بندی و رنگ ها نوعی سرگرمی است که موجب زیبا و استوار تر شدن اثر هنری می شود.

عکاسی هنری و صنعتی در کنار تخصص اصلی ام یعنی مهندسی نرم افزار به من کمک می کند که همواره دیدگاه هنری و زیبایی شناسانه ای به مهندسی نرم افزار و محصولات نرم افزاری داشته باشم. یکی از زیرشاخه های مهندسی نرم افزار که می تواند پیوند عمیقی با عکاسی داشته باشد، طراحی گرافیکی واسط کاربری است.

استانبول 2021
استانبول 2021
استانبول 2021
استانبول 2021
ساپانجا 2021
ساپانجا 2021
طراحی کاتالوگ A4 نرم افزار شبیه ساز بازیابی سیستم قدرت به سفارش شرکت آژمان